For English

The translation to this blog is still in progress. In the meantime you are welcome to read about Aravrit project here Or write me for more information, collaborations or just to say hi! liron.lavi@gmail.com

/ No comments

For English

The translation to this blog is still in progress. In the meantime you are welcome to read about Aravrit project here Or write me for more information, collaborations or just to say hi! liron.lavi@gmail.com

/ No comments

הבלוג בבנייה

עם כל טירוף סוף השנה והתערוכה, ואנגליה שבדרך לא הספקתי לעדכן את הבלוג כמו שצריך, אז אני מפצירה בכל הקוראים- אנא חיזרו שוב בעוד זמן מה! אני מבטיחה שיהיה המון מידע חדש, ושאלות שאנשים שאלו ייענו. בינתיים, ניתן לבקר בבלוג

/ No comments

הבלוג בבנייה

עם כל טירוף סוף השנה והתערוכה, ואנגליה שבדרך לא הספקתי לעדכן את הבלוג כמו שצריך, אז אני מפצירה בכל הקוראים- אנא חיזרו שוב בעוד זמן מה! אני מבטיחה שיהיה המון מידע חדש, ושאלות שאנשים שאלו ייענו. בינתיים, ניתן לבקר בבלוג

/ No comments

יפה

היום כשעבדתי על האותיות חיברתי את אלו   וכשהתחלתי לחבר יצא לי משהו יפה, אני לא אשאר איתו כי הוא לא מתאים לשאר הסגנון של האותיות וכי נראה לי שהוא שפיצי מידי. אבל נחמד בכל זאת שאחרי 630 אותיות אני

/ No comments

יפה

היום כשעבדתי על האותיות חיברתי את אלו   וכשהתחלתי לחבר יצא לי משהו יפה, אני לא אשאר איתו כי הוא לא מתאים לשאר הסגנון של האותיות וכי נראה לי שהוא שפיצי מידי. אבל נחמד בכל זאת שאחרי 630 אותיות אני

/ No comments

מרתון אותיות

עוד שלושה שבועות להגשה… הבנתי שאני ממש חייבת להתקדם עם האותיות. אחרי שאסיים איתם אוכל להתחיל לעבוד על הסרטונים ועל הפרזנטציה.  אתמול עשיתי מרתון אותיות, והתערבות קטנה שאצליח לעשות במהלך היום 125 אותיות נתנה מוטיבציה אמיתית (בסופו של יום כולנו

/ No comments

מרתון אותיות

עוד שלושה שבועות להגשה… הבנתי שאני ממש חייבת להתקדם עם האותיות. אחרי שאסיים איתם אוכל להתחיל לעבוד על הסרטונים ועל הפרזנטציה.  אתמול עשיתי מרתון אותיות, והתערבות קטנה שאצליח לעשות במהלך היום 125 אותיות נתנה מוטיבציה אמיתית (בסופו של יום כולנו

/ No comments

בעיות שנפתרות

אני צריכה להתחיל למהר עם האותיות. ההגשה בעוד חודש ויש לי 638 אותיות ליצור… היום עבדתי עליהן במרץ ויש לי 203 אותיות עד כה. החלטתי שכדי להיות יותר יעילה, אני לא ארכיב מילים בינתיים כי רק למצוא את צמד האותיות

/ No comments

בעיות שנפתרות

אני צריכה להתחיל למהר עם האותיות. ההגשה בעוד חודש ויש לי 638 אותיות ליצור… היום עבדתי עליהן במרץ ויש לי 203 אותיות עד כה. החלטתי שכדי להיות יותר יעילה, אני לא ארכיב מילים בינתיים כי רק למצוא את צמד האותיות

/ No comments

הגשת אמצע

אתמול, חודש לפני ההגשה הסופית הייתה לנו הגשת אמצע/ביניים והיה ממש טוב. הראיתי את הרעיון של הפרוייקט במצגת, וניסיתי לתת נגיעה לכל אחד הדברים שהתעסקתי בהם (כולל ההתלבטויות) עד כה. הראיתי את המצב כיום מבחינת שילוט, כדוגמא לבעייתיות של שלוש

/ No comments

הגשת אמצע

אתמול, חודש לפני ההגשה הסופית הייתה לנו הגשת אמצע/ביניים והיה ממש טוב. הראיתי את הרעיון של הפרוייקט במצגת, וניסיתי לתת נגיעה לכל אחד הדברים שהתעסקתי בהם (כולל ההתלבטויות) עד כה. הראיתי את המצב כיום מבחינת שילוט, כדוגמא לבעייתיות של שלוש

/ No comments

תודה

אני באמת צריכה עזרה, ויש רגעים שאני שמחה שיש לי עם מי להתייעץ. למרות שיש לי את חברי הטוב גוגל טרנסלייט, לפעמים זה לא מספיק. הכנתי את המילה “תודה” כדי שתהיה לי בסוף המצגת של הגשת הביניים ושלחתי לשאדי. מסתבר

/ No comments

תודה

אני באמת צריכה עזרה, ויש רגעים שאני שמחה שיש לי עם מי להתייעץ. למרות שיש לי את חברי הטוב גוגל טרנסלייט, לפעמים זה לא מספיק. הכנתי את המילה “תודה” כדי שתהיה לי בסוף המצגת של הגשת הביניים ושלחתי לשאדי. מסתבר

/ No comments

רוחב האותיות

לא מספיק לחצות את האותיות. הייתי צריכה גם לדאוג שיהיה להם רוחב אחיד באזור החיבורים. לרוב, האותיות בערבית רחבות יותר, והאותיות בעברית צרות יותר. אחרי הצרת הערבית והרחבת העברית, נוצרו לי חצאי אותיות שהחיבורים בינהן יהיו חלקים יותר טיזר קטן

/ No comments

רוחב האותיות

לא מספיק לחצות את האותיות. הייתי צריכה גם לדאוג שיהיה להם רוחב אחיד באזור החיבורים. לרוב, האותיות בערבית רחבות יותר, והאותיות בעברית צרות יותר. אחרי הצרת הערבית והרחבת העברית, נוצרו לי חצאי אותיות שהחיבורים בינהן יהיו חלקים יותר טיזר קטן

/ No comments

חצאים חצאים

חלוקת האותיות היא אמנם שלב מאד מוקדם, אבל לא טכני כמו שניתן לחשוב. כפעולת בסיס, חילקתי את האותיות לחצי מדויק, והשארתי רק את החצי התחתון בעברית והחצי העליון בערבית. בחלק מהאותיות השיטה הזו הצליחה והביאה לתוצאה של אות מזוהה: בחלק

/ No comments

חצאים חצאים

חלוקת האותיות היא אמנם שלב מאד מוקדם, אבל לא טכני כמו שניתן לחשוב. כפעולת בסיס, חילקתי את האותיות לחצי מדויק, והשארתי רק את החצי התחתון בעברית והחצי העליון בערבית. בחלק מהאותיות השיטה הזו הצליחה והביאה לתוצאה של אות מזוהה: בחלק

/ No comments

קבוצות

כמה שאני אוהבת לחלק דברים לקבוצות ולמיין. זה גורם לי לחשוב שאני שולטת במצב, ומרגיש כאילו זה מקדם אותי. האמנם? היום, שתי חלוקות. הראשונה הייתה חלוקה של האותיות בכל שפה על פי צורות כדי שאוכל להתייחס אליהן באופן דומה. לפעמים

/ No comments

קבוצות

כמה שאני אוהבת לחלק דברים לקבוצות ולמיין. זה גורם לי לחשוב שאני שולטת במצב, ומרגיש כאילו זה מקדם אותי. האמנם? היום, שתי חלוקות. הראשונה הייתה חלוקה של האותיות בכל שפה על פי צורות כדי שאוכל להתייחס אליהן באופן דומה. לפעמים

/ No comments

גריד טיים

אני צריכה ליצור guidelines לכתב כדי שיהיה לי נוח למקם את האותיות וליישר אותן אחת לשניה. (לשם נוחות אני אקרא להם גריד) הגריד בכתב הערבי (ספציפית באדובי ארביק) הוא מורכב מאד. ה-cap hight מתחלק לAscender ולשני גבהי לולאות.  בנוסף יש

/ No comments

גריד טיים

אני צריכה ליצור guidelines לכתב כדי שיהיה לי נוח למקם את האותיות וליישר אותן אחת לשניה. (לשם נוחות אני אקרא להם גריד) הגריד בכתב הערבי (ספציפית באדובי ארביק) הוא מורכב מאד. ה-cap hight מתחלק לAscender ולשני גבהי לולאות.  בנוסף יש

/ No comments

זמן בחירת הפונטים

בשל אילוצי זמן, אני לא אספיק לבנות פונט חדש עבור הפרויקט. לכן החלטתי למזג אותיות  מפונטים קיימים. עבור הערבית, ייעצו לי להשתמש באדובי ארביק (ערביק?) ועכשיו אני צריכה לבחור את הגופן העברי. ההתלבטות העיקרית היא האם לבחור פונט שיהיה דומה

/ No comments

זמן בחירת הפונטים

בשל אילוצי זמן, אני לא אספיק לבנות פונט חדש עבור הפרויקט. לכן החלטתי למזג אותיות  מפונטים קיימים. עבור הערבית, ייעצו לי להשתמש באדובי ארביק (ערביק?) ועכשיו אני צריכה לבחור את הגופן העברי. ההתלבטות העיקרית היא האם לבחור פונט שיהיה דומה

/ No comments

פשרות (כואבות?)

פתאום קלטתי שלאותיות בערבית יש 4 מצבים. (כשאות מופרדת, כשאות בתחילת מילה, באמצע מילה או סופית) להתחיל לעשות לכל אחת מהאפשרויות של צורות אות בערבית צימוד על כל אות בעברית יצור לי מצב של המון המון המון אותיות. בגלל זה

/ One Comment

פשרות (כואבות?)

פתאום קלטתי שלאותיות בערבית יש 4 מצבים. (כשאות מופרדת, כשאות בתחילת מילה, באמצע מילה או סופית) להתחיל לעשות לכל אחת מהאפשרויות של צורות אות בערבית צימוד על כל אות בעברית יצור לי מצב של המון המון המון אותיות. בגלל זה

/ One Comment

חוקים של התחלה

הנה כמה החלטות כדי שיהיה לי יותר קל להתקדם. 1. האותיות בשתי השפות יחולקו לחצי. 2. העברית תמיד תהיה למטה והערבית תמיד תהיה למעלה. 3. אותיות שנראות זהות כאשר חוצים אותן – ישונו כדי שיהיו מזוהות (שינויים קלים) 4. בכתב

/ No comments

חוקים של התחלה

הנה כמה החלטות כדי שיהיה לי יותר קל להתקדם. 1. האותיות בשתי השפות יחולקו לחצי. 2. העברית תמיד תהיה למטה והערבית תמיד תהיה למעלה. 3. אותיות שנראות זהות כאשר חוצים אותן – ישונו כדי שיהיו מזוהות (שינויים קלים) 4. בכתב

/ No comments

חצי חצי

החלטתי על כמה קווים מנחים שיעזרו לי בהמשך לגבי השיטה. אחרי שסיפרו לי על פונט minuscule שעיצב Thomas Huot- Marchand נחשפתי לשיטותיו של Émile Javal בנוגע ל”ספיד רידינג” . מלבד היות הנושא מרתק להפליא, קראתי שלמעשה אנחנו צריכים רק את החלק

/ No comments

חצי חצי

החלטתי על כמה קווים מנחים שיעזרו לי בהמשך לגבי השיטה. אחרי שסיפרו לי על פונט minuscule שעיצב Thomas Huot- Marchand נחשפתי לשיטותיו של Émile Javal בנוגע ל”ספיד רידינג” . מלבד היות הנושא מרתק להפליא, קראתי שלמעשה אנחנו צריכים רק את החלק

/ No comments